Miljöpolicy

Vår grundpolicy är att bedriva en hållbar och miljövänlig verksamhet, där alla; människor, djur och natur, mår bra. I korthet betyder det att:

Vi strävar efter att nyttja, snarare än utnyttja naturen omkring oss.

Vi vill på olika sätt informera och upplysa gäster och samarbetspartners om fördelarna med att hantera naturen varsamt.

Vi försöker hålla oss uppdaterade på, och följa, lagar och bestämmelser som behandlar miljöpåverkan.

Vi återlämnar det vi använder till naturen genom källsortering, som sedan omvandlas till bland annat förnyelsebar energi.

Vi sysslar i huvudsak med motorfri turism och förhindrar därmed i så hög grad som möjligt föroreningar.

Vill du veta mer om hur vi tänker? Scrolla!

bild

Tankar om hållbarhet

Naturen är grundämnet i vår affärsidé och verksamhet. Naturupplevelsen är alltid det centrala. Utan en frisk, vacker, inspirerande natur saknar Upplevelsebolaget existenberättigande. Att arbeta aktivt, i allt vi gör, för att den ska finnas kvar, är en självklarhet. För oss vore allting annat otänkbart, en verksamhet utan hänsyn till den viktigaste beståndsdelen i upplevelsen vore inte bara cynikst utan rent av korkad.

För att aktivt jobba med, och visa betydelsen av, vårt hållbarhetstänk är vi certifierade med kvalitets- och hållbarhetsmärkningarna Nature's Best Sweden och Swedish Welcome.

Energi

I vår verksamheten förbrukas energi i form av värme och el. Vi strävar kontinuerligt efter att minska energiförbrukningen på vår arbetsplats, UpplevelseLadan. Ladan är till 80% ouppvärmd. Vår butik och vårt kontor är isolerat och värms upp med luftvärmepump. Under lågsäsong till c:a 14 grader, under våren och sen höst till c:a 18-20 och under högsommaren oftast inte alls.

Belysningen i Ladan är utbytt till 50% lågenergi och till 50% LED. Vi har som ambition att byta till belysning med så låg förbrukning som möjligt. Vi har ett elavtal via vår hyresvärd, Gustafsbergsstiftelsen, med en väldigt liten (9%) del förnyelsebar el. Vi har under lång tid försökt påverka hyresvärden att byta till ett avtal med helt grön el. Vi hoppas kunna göra det så snart som möjligt.

Återvinning

Vi strävar efter att producera så lite avfall som möjligt. Vi undviker engångartiklar och alla typer av mijöfarliga material. Vi källsorterar allt avfall och återvinner via sorteringsstationer eller kommunens återvinningscentral. Vi har ett enkelt system för mätning av hur mycket sopor vi lämnar ifrån oss och har en ambition att det ska minska över tid.

På våra turer sorterar vi skräp i “fält” och skiljer på komposterbart och brännbart avfall. Vi använder själva aldrig engångsemballage och strävar efter att påverka alla våra samarbetspartners till att heller inte göra det.

Partners

Vi tror att de kompisar man har i livet är betydelsefulla. Det är samma sak för ett företag. Vi vill ha kompisar, samarbetspartners, som tror på samma saker som vi. Som bryr sig om samma saker som vi. Har samma värdegrund. Det stärker både oss och våra partners.

Vi söker i första hand samarbeten med företag – boendeanläggningar, aktivitetsföretag, restauranger eller transportörer - som har en uttalad hållbarhetstanke i sin verksamhet, och som strävar efter att leverera en produkt eller tjänst av hög kvalitet till sina, eller våra gemensamma, gäster. Vi uppmuntrar och uppskattar att våra partners är kvalitets- och / eller hållbarhetsmärkta med Nature's Best Sweden, Swedish Welcome, Svanen eller Krav.
Vi är övertygade om att hållbarhet också innebär beständighet över tid. Vi strävar alltid efter långsiktighet i relationer med partners.

Leverantörer

Samma sak gäller för leverantörer som för partners. Vi strävar alltid efter att välja leverantörer som tänker långsiktigt, som arbetar med kvalitet, som vet vad hållbarhet betyder och som förmedlar samma grundvärden som vi. Det gäller både den egna verksamheten och för de varumärken och produkter leverantören representerar.

Mat

Den mat vi köper, lagar och serverar ska, om möjligt, alltid vara ekologisk, rättvisemärkt och närproducerad. För att det är bättre för planeten, för våra gäster och för oss själva. Och för att det smakar godare.

Förbrukningsvaror

De förbrukningsartiklar vi använder ska alltid vara miljömärkta och vår ambition ska alltid vara att hushålla med resurser.

Resor

Vi arrangerar aktiviteter som inte väsnas. Vi sysslar i huvudsak med motorfri turism och förhindrar i så hög grad som möjligt föroreningar. Vi uppmuntrar våra gäster att åka kollektivt och plockar gärna upp eller släpper av vid buss- eller tågstation.

Vi kör till och från vissa av våra aktiviteter. Vi strävar efter så få körda mil som möjligt och åker gemensamt i vår moderna minibuss, Madam Blå. Den sträcka vi kör klimatkompenserar vi enligt devisen ”think global, act local” och skänker pengar till det lokala naturvårdsprojektet 8 Fjordar, som arbetar för att förbättra vattenmiljön i våra hemmavatten, fjordområdet runt Orust och Tjörn.