Tillgänglighet

Vi gillar världen. Alla som arbetar för Upplevelsebolaget har tillbringat en stor del av sin tid och sina resurser på att upptäcka och uppleva vår planet. Vi älskar olikheterna, variationen och överraskningarna. Vi gillar varmt och kallt, högt och lågt, sött och salt, svart och vitt. Och allt däremellan.

Vi gillar också att ha besök av världen. Att ha besök av gäster med olika etnisk tillhörighet, olika hudfärg, olika kön eller sexuell läggning, olika språk, olika typer av funktionsnedsättning, olika politisk uppfattning, religiös tro eller social ställning, gör vårt arbete och vår verksamhet mer instressant, mer lärorik, mer fullkomlig. Roligare, helt enkelt.

Så välkommen till Upplevelsebolaget, alla olika representanter för världen!

Alla kan kanske inte vara med på allt vi gör. En viss funktionsnedsättning kan kanske vara ett hinder för att klättra, paddla eller cykla mountainbike. Har du en funktionsnedsättning, en allergi, en övertygelse, eller något annat som kan påverka förutsättningarna för ett besök hos oss, så hör av dig. Vi tror att du vet bäst själv vad du klarar av. Kontakta oss så pratar vi om vilka aktiviteter som passar och hur vi tillsammans bäst löser alla praktiska detaljer för att du ska kunna delta och få en riktigt fin upplevelse.

bild